Advokátní kancelář Petr Svoboda

Mgr. Petr Svoboda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy University v letech 1992-97

Diplomová práce  – Splnění podmínky dodání zboží v mezinárodní kupní smlouvě

V letech 1997-2001 vykonával praxi advokátního koncipienta

2001 advokátní zkoušky, od 1. dubna 2001 samostatný advokát vykonávající obecnou praxi

 

SLUŽBY

Při poskytování právních služeb nabízíme zkušenost zejména v těchto oblastech:

Občanské právo – Smluvní agenda  – „Smlouva je základ soukromého práva“. Pro klienty zajišťujeme sepis a uzavírání kompletního spektra smluv, ať již obvyklých typů, či specifických smluv psaných na tělo konkrétním podmínkám a smluvním stranám.

Obchodní a korporátní právo – kompletní služby založení a správy obchodních společností, přeměny, akvizice, kompletní provádění due diligence. Ať již jste na počátku své podnikatelské dráhy a chystáte se zhmotnit svoji myšlenku, zúročit zkušenosti nebo jste naopak ve fázi, kdy pohlížíte na Vaše dílo a přemýšlíte jak zajistit jeho pokračování, jsme připraveni poskytnout Vám profesionální právní zázemí.

Poskytujeme ucelené služby spojené s uspořádáním majetku, konzultace a realizace systémů správy majetku, včetně pomoci při nalezení individuálních řešení zahrnující podle Vašich preferencí vytvoření struktur právnických osob, jejich orgánů a vzájemných vztahů tak, aby bylo zajištěno fungování Vašeho díla do budoucna a sloužilo Vámi zamýšlenému účelu (např. obchodnímu, podpoře rodiny, dobročinnému). Naše řešení zahrnují kombinaci práva korporátního, nadačního a dědického.

Právo neziskového sektoru, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, právo ve školství, veřejné sbírky. Zakládání a přeměny neziskových právnických osob, příprava jejich vnitřních dokumentů i smluv.

Právo duševního vlastnictví, autorská a průmyslová práva, patenty, ochranné známky, smlouvy v oblasti výzkumu a vývoje, veřejná podpora výzkumu

Hospodářská soutěž, zastupování ve věcech hospodářské soutěže, zastupování v oblasti kartelového práva, ochrana proti nekalé soutěži, veřejné zakázky.

Právo nemovitostí, převody nemovitostí, Stavební právo, bytové právo, právní podpora majitelů bytů a společenství vlastníků

Sporná agenda „Rozumní lidé se dohodnou, jsou k tomu ale potřeba na obou stranách a někdy se to nepovede“ Zastupujeme ve sporech před soudy ve všech věcech s důrazem na civilní a správní soudnictví a zastupování před úřady.

 

MÉDIA

Mgr. Petr Svoboda poskytuje rozhovory a vyjádření k právním otázkám pro média

https://denikn.cz/195887/az-zaklepu-backorama-zavet-smrt-neprivola-prekonejte-ostych-a-povercivost-radi-pravnik/?ref=list

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zavet-nebo-dedicka-smlouva-vydedeni-je-krajnim-resenim-radi-advokat-svoboda-8075113

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600101/

 

KONTAKT

Adresa: Dukelských hrdinů 29/471
CZ- 170 00 Praha 7
tel.: (+420) 233 370 755
mobil: (+420) 602 773 704
e-mail: office@svoboda-ak.cz
ID Datové schránky: 8zqf95f

 

Jak k nám:

Metro C, stanice Vltavská, poté cca 200 m nahoru nebo tramvají jednu zastávku na Strossmayerovo náměstí.

Tramvaj č. 1, 6, 8, 12, 14, 17, 25, 26 zastávka Strossmayerovo náměstí.

Parkování

Parkovat lze na placených místech (parkovací automaty) mimo „modré zóny“ v okolí naší kanceláře podél ulic Milady Horákové, Veletržní nebo před bočním vchodem budovy Obvodního úřadu pro Prahu 7 a hlavním vchodem do budovy bývalé Konsolidační agentury (dnes budova Ministerstva financí) přibližně 50 m od kanceláře.